JİNEKOMASTİ

Jinekomasti Nedir?

Erkeklerde meme dokusunda kadın tipinde büyüme oluşmasıdır. Erkekte meme büyümesi her zaman bir hastalık bulgusu değildir. Jinekomastinin en sık sebebi, nedeni bilinmeyen bir durum ya da şişmanlıktır. Bazı ilaçların etkisiyle ya da hormonal değişiklikler sonucu da ortaya çıkabilir. Jinekomasti, hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık ergenlik dönemindeki erkeklerde görülmektedir. Ayrıca, jinekomastiye yol açan diğer durumların da bu hastalarda incelenmesi gerekir.

Jinekomasti, sıklıkla sosyal ve psikolojik sorunlara sebebiyet vermektedir. Jinekomasti sporla veya rejimle düzelmesi zor bir problemdir.

Erkeklerin neredeyse %40 ının sorunu olan jinekomastinin yarattığı özgüven eksikliği zaman zaman ciddi bir sorun haline gelmektedir. Jinekomasti operasyonu bu sorunun çözülmesinde en etkili yöntemdir. Üç ana tipi vardır: Glandüler tipte gerçek meme dokusu artışı, lipomatöz tipte ise yağ dokusu artışı ve mikst (karışık) tipte ise hem meme dokusu artışı hem de yağ dokusunda artış bulunmaktadır. Bu tiplere göre tedavisi değişir. Operasyon öncesinde kitlenin ultrason ile incelenmesi yapılır. Kitlenin sadece yağ dokusundan oluşup oluşmadığı ortaya konabilir.

Cerrahi tedavi yöntemi olarak liposuction yani yağ alma ve meme bezinin çıkarılma yöntemleri en uygun tekniklerdir. Bu tedavi yöntemleri memenin muayene bulgularına göre değişkenlik göstermektedir. Meme dokusunda fazla miktarda yağ dokusu mevcut hastalarda liposuction yöntemi ile iyi neticeler alınmaktadır. Yağ dokusu fazlalığı ile birlikte meme bezi fazlalığı olan hastalarda ise liposuction ile birlikte meme dokusunun çıkarılması gerekebilmektedir. Eğer yağ ve meme dokusu fazlalığı ile birlikte deri fazlalığı da mevcutsa yağ ve meme dokusunun çıkarılıp aynı zamanda deri fazlalığının da birlikte çıkarılması gerekmektedir. Her iki teknikte de hastanın 1 gece hastanede kalması ve 1 ay süreyle korse takması önerilmektedir.

Jinekomasti ameliyatı yöntemleri arasında endoskopik cerrahi yöntem, lazer liposuction yöntemleri son dönemde revaçta olan yöntemlerdendir. Ameliyat sonrasında hasta 2 gün sonra işe başlayabilir. Günlük hayatına devam edebilir.